Kwaliteit en veiligheid

’t Hummelhus biedt kwalitatief hoogwaardige opvang en zorg. Dit uit zich in het gebouw en de buitenruimte, maar ook in een aantal organisatorische keuzes. De pedagogische medewerkers volgen regelmatig trainingen op gebied van onze pedagogische visie, natuurbeleving, EHBO, BHV, kindermishandeling etc.

We vinden het ook belangrijk dat er een goed team van huishoudelijke medewerkers aanwezig is, waardoor de pedagogisch medewerkers niet belast worden met veel schoonmaaktaken.

’t Hummelhus is een opvang op de boerderij. Op de boerderijlocaties wordt minimaal met trekkers gereden, en dit gebeurd buiten de hekken van de kinderopvangtuinen. De agrarische werkzaamheden zijn vooral een aanvulling op de kinderopvang.

Via onderstaande buttons kunt u de GGD rapporten per locatie inzien en/of downloaden.

 

Kwalitatief goede- en veilige buiten- en binnenspeel ruimtes