Peutergroepen "de Kuikentjes"
en "de Veulentjes"

Op onze locatie in Oldeholtpade hebben we 2 peutergroepen.
De peutergroepen bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 2,5 jaar tot 4 jaar. 

Op de peutergroep "de Kuikentjes" komen kinderen een hele of halve dag (reguliere opvang).
Op peutergroep "de Veulentjes" komen kinderen van 8.30-12.30 uur, een peuterochtend.
Wanneer starten om 8.30 niet goed past is er de mogelijkheid om om 8.00 uur te starten.
Deze groep bevindt zich in ons gebouw, waar ook de BSO is.
Op beide groepen is het aanbod in de ochtend hetzelfde, "De Kuikentjes" krijgen in de ochtend ook het aanbod van de peuterochtend. Het verschil is alleen dat deze kinderen de hele dag blijven (een halve dag is ook mogelijk).
De kinderen van "de Kuikentjes" kunnen gebracht worden tussen 7.00 en 9.00 uur en weer opgehaald tussen 16.30 en 18 uur.
De groep "de Kuikentjes" is 52 weken in het jaar open. "De Veulentjes"-groep is alleen open in schoolweken.

De peuters van beide groepen doen mee aan de peuterochtend. Tijdens deze ochtend worden er ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden, volgens de piramide-methode. Tot 9 uur kunnen de kinderen binnen komen en spelen ze vrij. Zo is er de tijd voor de medewerkers om de overdrachten met de ouders te doen.

Om 9 uur start het programma van de peuterochtend. De kinderen gaan dan in de kring bezig met het thema. Ze lezen een boekje of doen een spelletje. Daarna gaan de kinderen fruit eten en drinken. Vervolgens is er tijd voor vrij spel en voor een activiteit. Ook wordt er ’s ochtends altijd even buiten gespeeld. De kinderen mogen de fruitschillen aan de dieren geven en de waterflesjes worden weer gevuld.

Om 11.30 uur gaan de kinderen aan tafel voor een broodmaaltijd.
Om 12.30 uur worden de kinderen van "de Veulentjes" opgehaald.
De andere kinderen van de groep "de Kuikentjes" blijven de hele dag en kunnen evetueel even lekker naar bed. ’s Middags is er een mooie afwisseling tussen vrij spelen en geleide activiteiten, zoals boekje lezen, spelletje doen, zingen, muziekmaken, knutselen, kleien etc. En natuurlijk gaan we ook weer even naar buiten met de kinderen.

 

 

Voordelen van peuteropvang bij ’t Hummelhus

  • Peuters die ook naar de reguliere opvang gaan hoeven niet naar een aparte peuterspeelzaal, alles zit onder 1 dak en is daardoor erg vertrouwd. Dit geeft ook rust voor het kind, doordat het niet naar veel verschillende plekken moet.
  • Peuteropvang biedt uitdaging en is een mooie voorbereiding op school.Dezelfde activiteiten als de peuterspeelzaal, maar dan met de pedagogische visie van ’t Hummelhus en de natuurlijke omgeving en ruimte van de boerderij.
  • Peuteropvang wordt 5 dagen in de week aangeboden. Er zijn verschillende combinaties van dagen mogelijk.

Opvang als beide ouders werken:
Als beide ouders werken ontvangen zij een groot gedeelte van de kosten voor kinderopvang van de belastingdienst terug. Het maakt in dit geval niet uit of kinderen een hele dag blijven, een middag, of een (peuter)ochtend.

Peuteropvang als er één ouder werkt:
Bij gezinnen waar één ouder werkt kunnen ouders geen vergoeding krijgen voor de kosten van opvang van de belastingdienst. Deze ouders mogen als hun kind twee jaar oud is 2 dagdelen per week gebruik maken van peuteropvang, gesubsidieerd door de gemeente. De ouders betalen aan ’t Hummelhûs een ouderbijdrage (de hoogte is inkomensafhankelijk). Deze ouders kunnen alleen in de schoolweken gebruik maken van peuteropvang tussen 8.30 en 12.30 uur.