Peutergroep "De Biggetjes"

De peutergroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2/2,5 jaar tot 4 jaar.
Op de peutergroep komen kinderen een hele of halve dag (reguliere opvang), of een peuterochtend (wat voorheen peuterspeelzaal was). Kinderen die een hele of halve dag komen starten tussen 7.00 en 9.00 uur en blijven de hele dag (bij een middag is de start tussen 12.30 en 13.30 uur). 

Kinderen die een peuterochtend afnemen, komen tussen 8.30 en 9.00 uur en worden opgehaald tussen 12.15 en 12.30 uur.

Alle peuters doen mee aan de peuterochtend. Tijdens deze ochtend worden er ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden, volgens de piramide-methode. Tot 9 uur kunnen de kinderen binnen komen en spelen ze vrij. Zo is er de tijd voor de medewerkers om de overdrachten met de ouders te doen. 

 

Peutergroep Oudehorne

Om 9 uur start het programma van de peuterochtend. De kinderen gaan dan in de kring bezig met het thema. Ze lezen een boekje of doen een spelletje. Daarna gaan de kinderen fruit eten en drinken. Vervolgens is er tijd voor vrij spel en voor een activiteit. Ook wordt er ’s ochtends altijd even buiten gespeeld. De kinderen mogen de fruitschillen aan de dieren geven en de waterflesjes worden weer gevuld. Om 11.30 uur gaan alle kinderen aan tafel voor een broodmaaltijd. Om 12.30 uur gaan de kinderen die alleen een peuterochtend komen weer naar huis.
De kinderen die de hele dag blijven kunnen eventueel even lekker naar bed.
’s Middags is er een mooie afwisseling tussen vrij spelen en geleide activiteiten, zoals boekje lezen, spelletje doen, zingen, muziekmaken, knutselen, kleien etc. En natuurlijk gaan we ook weer even naar buiten met de kinderen.

Voordelen van peuteropvang bij ’t Hummelhûs

  • Peuters die ook naar de reguliere opvang gaan hoeven niet naar een aparte peuterspeelzaal, alles zit onder 1 dak en is daardoor erg vertrouwd. Dit geeft ook rust voor het kind, doordat het niet naar veel verschillende plekken moet.
  • Peuteropvang biedt uitdaging en is een mooie voorbereiding op school.
  • Dezelfde activiteiten als de peuterspeelzaal, maar dan met de pedagogische visie van ’t Hummelhus en de natuurlijke omgeving en ruimte van de boerderij.
  • Peuteropvang wordt op maandag, dinsdag en donderdag geboden. Er zijn verschillende combinaties van dagen mogelijk.
  • Ouders, die gebruik maken van de kinderopvantoeslag, kunnen zelf kiezen of ze peuteropvang voor alleen de schoolweken willen, of ook in de vakanties.

Opvang als beide ouders werken:
Als beide ouders werken ontvangen ouders een groot gedeelte van de belastingdienst terug. Het maakt in dit geval niet uit of kinderen een hele dag blijven, een middag, of een (peuter)ochtend. Deze ouders hebben ook de mogelijkheid om de peuterochtend te verlengen. En ze kunnen kiezen of ze opvang willen in de schoolweken of ook in de vakanties.

Peuteropvang als er 1 ouder werkt:
Bij gezinnen waar 1 ouder werkt kunnen ouders geen vergoeding krijgen voor de opvang van de belastingdienst. Deze ouders mogen als hun kind 2 jaar is 2 dagdelen per week gebruik maken van peuteropvang, gesubsidieerd door de gemeente. Deze ouders betalen aan ’t Hummelhûs een ouderbijdrage (de hoogte is inkomensafhankelijk). Deze ouders kunnen alleen in de schoolweken gebruik maken van peuteropvang tussen 8.15 en 11.45 uur.