Kwaliteit en veiligheid

’t Hummelhus biedt kwalitatief hoogwaardige opvang en zorg. Dit uit zich in het gebouw en de buitenruimte, maar ook in een aantal organisatorische keuzes. De pedagogische medewerkers volgen regelmatig trainingen op gebied van onze pedagogische visie, natuurbeleving, EHBO, BHV, kindermishandeling etc.

We vinden het ook belangrijk dat er een goed team van huishoudelijke medewerkers aanwezig is, waardoor de pedagogisch medewerkers niet belast worden met veel schoonmaaktaken.

’t Hummelhus is een opvang op de boerderij. Op de boerderijlocaties wordt minimaal met trekkers gereden, en dit gebeurd buiten de hekken van de kinderopvangtuinen. De agrarische werkzaamheden zijn vooral een aanvulling op de kinderopvang. We hebben veiligheid hoog in het vaandel staan. Hieronder is voor u ons beleid Veiligheid en Gezondheid inzichtelijk.

 Veiligheid & gezondheid

’t Hummelhûs wil de opvang en zorg van uw kind zo goed mogelijk regelen. Op onze contracten zijn de algemene voorwaarden van de Branche Vereniging Kinderopvang van toepassing.
Zie hier deze algemene voorwaarden:

 Algemene voorwaarden 

Toch kan het gebeuren dat u het ergens niet mee eens bent.
Bekijk onze klachtenprocedure voor de kinderopvang en de klachtenprocedure voor de zorgafdeling.

 Klachten Dagopvang 

 Klachten zorg op maat 

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Bekijk de Privacy Statements van ’t Hummelhûs via onderstaande buttons.

 Privacy statement Zorg

 Privacy statement DOV

Via onderstaande buttons kunt u de GGD rapporten per locatie inzien en/of downloaden.

 Dagopvang Oldeholtpade 

 BSO Oldeholtpade 

 Dagopvang Oudehorne 

 BSO Oudehorne 

 

Kwalitatief goede- en veilige buiten- en binnenspeel ruimtes