Pedagogische visie

Onze pedagogische visie bestaat uit een aantal uitgangspunten:

Respect
Iedereen (kinderen, ouders, medewerkers) wordt op een positieve en respectvolle manier benaderd. We hebben oog voor de eigenheid en individualiteit van ieder persoon. We luisteren goed naar elkaar en (ver)oordelen niet. We hebben een positieve houding naar elkaar. Iedereen mag zichzelf zijn binnen ’t Hummelhûs, iedereen mag leren en we helpen elkaar zo veel mogelijk.

Ruimte
Iedereen (kinderen, ouders, medewerkers) krijgt in fysieke en psychische zin de ruimte. De boerderij locaties bieden veel ruimte zowel binnen als buiten. Dit is fijn voor kinderen en medewerkers die op de locatie aanwezig zijn. In psychische zin krijgt iedereen ook de ruimte. Kinderen mogen zichzelf zijn en worden geaccepteerd zoals ze zijn. Ze krijgen daarnaast de ruimte om zich te ontwikkelen en nieuwe ervaringen op te doen. Ook medewerkers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen en zichzelf te zijn.

 

Een ruime en veilige ontdektuin buiten

Holistische benadering
We vragen van de pedagogisch medewerkers een holistische kijk op kinderen. Dit betekent dat pedagogisch medewerkers altijd kijken naar de achterliggende oorzaken van ongewenst gedrag of verminderd welbevinden van kinderen.

Steun en vertrouwen
Daarnaast is het belangrijk dat een kind altijd onvoorwaardelijk steun en vertrouwen krijgt van de pedagogisch medewerker die voor het kind zorgt.
Dit betekent:

  • Dat we elk kind onvoorwaardelijk accepteren zoals het is;
  • Dat we vanuit deze acceptatie bewust kijken naar het kind met de vraag: wat kan ik als pedagogisch medewerker dit kind aanbieden zodat het zich verder kan ontwikkelen;
  • Dat we ingaan op vragen/signalen van kinderen en daarmee het kind serieus nemen;
  • Dat een kind altijd de gelegenheid krijgt om terug te vallen op een volwassene (er is altijd nabijheid van een volwassene bij een kind);
  • Dat een kind nooit geïsoleerd mag worden;
  • Dat niets als dwangmiddel gebruikt mag worden;
  • Dat een kind niet door een ander kind (of een groep kinderen) gepest of gekleineerd wordt.

Wij vragen van pedagogische medewerkers een actieve instelling om deze regels na te leven.

Hieronder kunt u de volledige pedagogische visie per locatie vinden. DOV is Dagopvang en BSO is Buitenschoolse opvang.

 Visie DOV Oldeholtpade 

 Visie BSO Oldeholtpade 

 Visie DOV Oudehorne 

 Visie BSO Oudehorne