Groepsbegeleiding kinderen

Op zaterdag is er groepsbegeleiding voor kinderen vanaf 4 jaar.
Ook zijn er doordeweeks mogelijkheden voor kinderen om binnen de groep buitenschoolse opvang (BSO), met extra begeleiding, te spelen.

Op ’t Hummelhûs bieden we de kinderen een ontspannen, gezellige dag op de boerderij waarbij ze morgen spelen met leeftijdsgenoten.

Binnen zijn er verschillende ruime groepsruimten, ingericht voor zowel jonge als oudere kinderen. De kinderen worden geplaatst in een setting die het beste bij hun leeftijd en interesse past. Er is een grote diversiteit aan speelmateriaal en volop ruimte om te knutselen of iets te bakken of koken.

In de uitdagende natuurspeeltuin kunnen de kinderen naar hartenlust spelen.

In de grote zandbak, skelteren, voetballen op het grasveld of spelen in de overdekte stal in het stro. Er zijn dieren die zich graag laten verzorgen en vertroetelen door de kinderen. De groepen worden begeleid door professionele begeleiders die ruime ervaring hebben met deze doelgroep.