Schoolse activiteiten

Wanneer kinderen of jongeren stagneren binnen het onderwijs komen ze thuis te zitten. Vanuit ’t Hummelhûs bieden wij deze kinderen een fijne plek waar ze in contact kunnen komen met leeftijdsgenoten en te werken aan hun persoonlijke doelen op sociaal en emotionele ontwikkeling. We leren veel in en van de natuur, en we doen veel activiteiten waar verschillende vaardigheden in naar voren komen. Waardoor de vaardigheden van school blijven groeien. Deze begeleiding wordt één op één ingezet, zodat de begeleiding zo passend en effectief mogelijk wordt aangeboden.

Vanuit een maatwerktraject en in samenwerking met betrokken hulpverleners, specialisten en ouders gaan we op zoek naar een mogelijk om te integreren in een onderwijsvorm die passend is.

Ook bieden we ondersteunende begeleiding op school aan, waarbij kinderen ondersteund worden door een pedagogisch medewerker. Deze begeleiding is voornamelijk gericht op de sociale emotionele ontwikkeling binnen een schoolse setting.