Thuisbegeleiding & opvoedingsondersteuning

Soms heeft een kind of ouders een hulpvraag waarbij de begeleiding thuis plaatsvindt. Ook hier heeft ’t Hummelhûs een passende begeleidingsvorm voor. 

Kind-volgend en vanuit de mogelijkheden, wordt er gekeken naar de persoonlijke doelen waaraan thuis gewerkt kan worden. Ouders krijgen handvatten zodat ze weer in hun kracht staan.